0 Items - 0.00
0
 • Koszyk jest pusty.
0 Items - 0.00
0
 • Koszyk jest pusty.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy DowoZorro Norbert Jarosławski 09-402 Płock, ul. Chopina 28 , NIP 7743242678 zwanej w dalszej części także sprzedającym pod adresem https://dowozorro.pl

 •  Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie dowozorro.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.  Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

·  Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.

·  Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. 

·  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

·  Zasady ogólne

 • Restauracja DowoZorro jest otwarta od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.

·  Składanie i realizacja zamówień

 • Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie, online lub osobiście w lokalu.
 • Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
 • Minimalne zamówienie wynosi 20 zł
 • Zamówienia przyjmujemy do godziny 21:00 ( pon-czw , ndz ) , 23:00 ( pt-sob)
 • Zamówienie będzie realizowane najszybciej jak to możliwe.
 • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 • Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 2 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Restauracji.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 • Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

·  Ceny, promocje i płatności

 • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
 • Zamawiający chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
 • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu lub przy odbiorze dowożonego towaru gotówką lub online (Przelewy24).
 • Nasz kierowca ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą 50 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

·  Dane osobowe

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

·  Reklamacje

 • Zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
 • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.
 • Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.

·  Płatności internetowe obsługujemy za pośrednictwem Przelewy24

Enter your keyword